گروه مهندسی سیستم

هدف اصلی اين گروه آموزش و پژوهش در حوزه گسترده مهندسی سیستم­هاست. در بخش آموزش، گروه در پی تربيت سطوح متنوع متخصصینی است كه مي‌توانند با به­كارگيري روش‌هاي سيستماتيك و مدل‌سازی­هاي رياضي، منطقی و شبکه­ای، مسايل تحلیل، طراحی و اجرای سیستم­های مدرن و هوشمند تصميم‌گيري در سطح سازمان­هاي صنعتي و خدماتي و نیز در سطح مديريت كلان را بهتر و پویاتر بنمایند. ماهیت مهندسی سیستم­ها میان­رشته­ای بوده و فارغ­التحصیلان این رشته قادرند بر مبنای تفکر سیستمی و اصول تحلیل، طراحی و مدل­سازی سیستم­ها متناسب با نوع مسائل، سیستم­های مورد نظر را توسعه دهند. در بخش پژوهش، مهندسی سیستم­ها در پی طراحی سیستم­هایی است که با پیچیدگی معقول بتوانند تعامل بین کاربران و سیستم­ها را به حداکثر رسانده و تصمیم­سازی­ها را با توجه به معیارهای اقتصادی و فنی تسهیل نمایند.