امکانات دانشکده

كتابخانه

  منابع کتابخانه اعم از کتابهاي لاتين حدود 4000 نسخه، فارسي3200 نسخه، نشريات فارس20 عنوان، نشريات لاتين بصورت الكترونيكي و پايان نامه هاي كارشناسي1500عنوان، كارشناسي ارشد900 عنوان، دكتري 45 عنوان است و بصورت قفسه باز(ورود مستقيم مراجعه کننده به داخل مخزن) اداره مي شود. ازمهمترين برنامه ها درکتابخانه مهندسي صنايع تغييرسيستم جستجو و امانت ازروش دستي وسنتي به کامپيوتري است که از مهرماه 84 به مرحله اجرا درآمد. و با انجام آن بخش امانت کتابخانه بصورت کاملاً مکانيزه به مراجعين خدمات مي دهد، بطوريکه مراجعه کنندگان به سهولت مي توانند به منابع مورد نيازخود در كمترين زمان دستيابي پيداکنند ومشکلاتي را که درگذشته با روش دستي با آن روبروبودند مرتفع گرديده است.لازم به ذکر است که استادان و دانشجويان از طريق وب سايت های علمی بين المللی به نشریات معتبر در جهت رفع نيازهای پژوهشی خود دسترسی دارند

اطلاعات مربوط به سایت دانشکده را در قسمت سایت کامپیوتر مشاهده کنید.