امکانات دانشکده

 

  دانشکده مهندسی صنایع از امکانات زیر برخوردار است:

  - آمفی تئاتر : سالن آمفی تئاتر مجهز به جدیدترین امکانات سمی و بصری می باشد

 ظرفیت : 180 نفر

 تلفن : 5336

{#myemotions_dlg.cool}

 

- سالن شورای :  مجهز به ویدئو پروژکتور  و همچنین سیستم صوتی وتصویری مختص هر نفر

  {#myemotions_dlg.cool}

- اتاق سمی بصری : مجهز به تجهیزات کمک آموزشی شامل کامپیوتر ،ویدئو پروژکتور و تخته وایت برد.

 

- آزمایشگاهها شامل :

آزمایشگاه سیستم های تولید انعطاف پذیر

آزمایشگاه ارگونومی و مهندسی فاکتور های انسانی

آزمایشگاه سیستم های سلامت

آزمایشگاه سیستم های هوشمند

آزمایشگاه داده کاوی

آزمایشگاه بهینه سازی و شبیه سازی

آزمایشگاه مهندسی مالی

آزمایشگاه لجستیک و زنحیره تامین

 

سالن ورزش : مختص اساتید و کارکنان دانشکده