اطلاعات کلی

در دانشكده مهندسي صنايع، كامپيوتر به عنوان يك ابزار لازم و مفيد در امر آموزش و پژوهش به حساب مي‌آيد. لذا با تلاشهاي فراوان ضمن تهيه نرم‌افزارهاي موردنياز، سخت‌افزارهاي لازم و مناسب نيز در اين زمينه آماده شده است.

دراين خصوص، علاوه بر تجهيز مركز كامپيوتر دانشكده، به قسمتهاي اداري، آموزشي و اتاق استادان نيز كامپيوترهاي جداگانه‌اي اختصاص داده شده است. همچنين جهت ايجاد تسهيلات ويژه، اتاق كامپيوتر جداگانه‌اي براي هريک از مقاطع تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري اختصاص یافته است.لازم به يادآوري است كه تعداد كامپيوترهاي موجود در دانشكده 160 دستگاه است كه بوسيله چند دستگاه جانبي پشتيباني مي‌گردند. همچنين، در اين دانشكده يك شبكه كامپيوتري جهت ارتباط كامپيوترها با يكديگر ايجاد گرديده که بوسیله یک شبکه بیسیم پشتیبانی می شود. بعلاوه، امکان دسترسی به اینترنت برای استادان،دانشجویان و کارکنان فراهم گردیده است.

 

 

امکانات

سایت کارشناسی به ظرفیت 36 کامپیوتر و مجهز به پرینتر و اسکنر

سایت کارشناسی ارشد به ظرفیت 38 کامپیوتر مجهز به پرینتر

دو سایت دانشجویان دکترا جمعآ به ظرفیت40 کامپیوتر و مجهز به پرینتر و اسکنر

 

 

{#myemotions_dlg.cool}