آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت

تکنسین: محمد نوروزی

  • معرفي

اندازه گیری همزمان با داد و ستد در بین انسانها آغاز گردید و انسانها برای داد و ستد و مبادله مایحتاج خود با یکدیگر نیازمند اندازه گیری بودند و همچنین به منظور محاسبه اوقات و ساعات اندازه گیری زمان نیز مد نظر قرار گرفت ، امروزه نیز با پیشرفت و توسعه جامعه انسانی و افزایش دانش بشری علاوه بر نیازمندیهای گذشته مفاهیم و مسائل جدیدی در این حوزه پدیدار گردیده از جمله تعریف شاخص های مختلف اندازه گیری ، پیشرفت تجهیزات اندازه گیری ، استانداردسازی و سایر موارد . ازسوی دیگر، در عرصه تولید، مفاهیمی مانند کنترل کیفیت محصولات ، تطابق محصولات با استانداردهای ملی و بین المللی ، کاهش هزینه های تولید و حذف هزینه های اضافی در تولید، همگی به نوعی با دانش اندازه گیری ارتباط نزدیک دارند لذا با توجه به این موارد آشنایی با این دانش برای مهندسین صنایع لازم وضروری می نماید.

 هدف

این آزمایشگاه طی یک درس دو واحدی مقطع کارشناسی گرایشهای تولید صنعتی و تحلیل سیستمها در دانشکده ارائه می گردد . این درس جهت آشنایی دانشجویان با وسایل و تجهیزات اندازه گیری دقیق می باشد.

 محتوا

دراین آزمایشگاه دانشجویان موارد ذیل را آموزش می بینند:

- هدف از اندازه گیریهای دقیق

- اسامی و مشخصات تجهیزات مختلف مورد استفاده در اندازه گیری های دقیق و چگونگی کار کردن با این تجهیزات

- خطاها ، دقت ها و سایر مولفه های تاثیر گذار در اندازه گیری

- چگونگی استفاده از جداول استاندارد مورد استفاده در اندازه گیری

- کار با تجهیزات اندازه گیری دقیق CNC