کلینیک صنعتی شهر کاوه

کلینیک صنعتی شهر کاوه

 • معرفي

کلینیک صنعتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر صنعتی کاوه آمادگی دارد در حوزه های تخصصی مختلف به صنایع،شرکتهاو کارخانجات مستقر در شهر صنعتی کاوه خدمات فنی و مهندسی ارائه نماید.برخی از مهمترین تخصص های قابل ارائه عبارتند از:

 • -مشاوره مدیریت
 • -برنامه ریزی استراتژیک
 • کاهش هزینه ها
 • افزایش درآمد
 • طراحی کارخانه و سیستم
 • سیستم های اطلاعاتی(Is)
 • فناوری اطلاعات
 • طراحی محصول جدید
 • آنالیز و توجیه طرح های اقتصادی
 • لجستیک و زنجیره تامین
 • زمان سنجی و برنامه ریزی تولید
 • برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری
 • مدیریت دانش
 • مدیریت و انتقال فناوری
 • برنامه ریزی فروش و مدیریت بازار
 • مدیریت و تضمین کیفیت(ISo)
 • بهره وری و تعالی سازمان
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت انبار و موجودی

 

 

در صورت لزوم می توانید پیغام خود را با درج نام ونامخانوادگی،شرکت(کارخانه) سمت در شرکت/کارخانه/شماره تماس با ما در میان بگذارید.

 آدرس:خیابان انقلاب، بین چهارراه کالج و چهاراه ولی عصر کوچه سعید ،دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت طبقه چهارم

شماره تلفن :64545334-021

aut-ie-res@aut.ac.ir :آدرس ایمیل