ارزيابي كار و زمان و سيستمهاي زمان‌سنجي پيشرفته

ارزيابي كار و زمان و سيستمهاي زمان‌سنجي پيشرفته

  • معرفي

ارزیابی کار و زمان و زمان سنجی یکی از مورد اعتماد ترین روشهایی است که از طریق آن می توان به منافع بسیاری در اثر ارتقای عملکرد انسانی ، فزونی تولید ، ارزش افزوده ، ارائه خدمات بهتر و کاهش هزینه ها دست یافت.طیف کاربرد زمان سنجی بسیار وسیع بوده وبه غیر از فرآیندهای ذهنی پیچیده سایر فعالیتهای انسانی را نیز در بر می گیرد. مهندسین صنایع به منظور برخوردی بهینه  با کلیه فعالیتهایی که با آنها درگیر هستند ، توانسته اند سیستمهای مختلف زمان سنجی را با دامنه کاربردهای متفاوت ایجاد نمایند.

 

   هدف

این آزمایشگاه در ضمن درس سه واحدی ارزیابی کار و زمان مقطع کارشناسی گرایشهای تولید صنعتی و تحلیل سیستمها در دانشکده ارائه می گردد . این درس جهت آشنا کردن دانشجویان با مباحثی که طی این درس به صورت تئوری آموزش دیده اند به صورت عملی می باشد.

 

     محتوا

در این آزمایشگاه دانشجویان موارد ذیل را آموزش می بینند:

-        بررسی روشهای مختلف انجام کار

-        آنالیز عملیات

-        ایجاد طراحی های مناسب با رعایت اصول اقتصادی در رابطه با بدن انسان

-        طراحی میز کار و ماشین آلات و ابزار

-        آنالیز حرکات

-        تعیین داده های زمانی استاندارد با استفاده از سیستمهای مشاهده مستقیم و سیستمهای زمانهای از پیش تعیین شده برای حرکات

-        آنالیز زمان سنجی و نحوه مقایسه آنها

-        انتخاب سیستم زمان سنجی

-        آنالیز زمان جابجایی مواد با جرثقیل ها و تراکتهای دستی و راندنی

-        نحوه الگو سازی زمانی از طریق سیستم های MTM-1, MTM-2 , MTM-3 , MTM-C  MTM-M, STOP WATCH,BASIC MOST,MINI MOST,MAXI MOST

-        ساخت فرمول زمانی

-        داده های استاندارد

-        نمونه برداری فعالیت