ارگونومي و مهندسی فاکتورهای انسانی

ارگونومي و مهندسی فاکتورهای انسانی

  • معرفي

ارگونومي به عنوان رشته اي از علوم كه با بدست آوردن بهترين ارتباط ميان افراد و محيط كارشان ، مرتبط است تعريف مي شود . ارگونومي با ارزيابي قابليتها و محدوديتهاي انسان (بيومكانيك و آنتروپومتري ) ، استرسهاي كاري و محيطي (فيزيولوژي كار و روانشناسي صنعتي ) ، نيروهاي استاتيك و ديناميك روي بدن انسان (بيومكانيك )، احتياط (روانشناسي صنعتي ) ، خستگي (فيزيولوژي كار و روانشناسي صنعتي )، طراحي و آموزش و طراحي ايستگاه كاري و ابزارها (آنتروپومتري و مهندسي )و كنترل فاكتورهاي فيزيكي (گرما ،سرما،صدا،ارتعاش ،نور) در محل كار براي توليد بهتر و ايمني كاركنان سر و كار دارد.

موارد زير تعدادي از نتايج بكارگيري اصول ارگونومي در محل كاراست .

-        درك تاثير مخصوص نوع كار روي جسم كاركنان و كارايي شغلي شان

-        پيش بيني پتانسيل اثرات طولاني مدت (يا تجمعي ) كار روي جسم كاركنان

-        ارزيابي تناسب محل كار و ابزارها براي كارگران جهت انجام كار

-        بهبود بهره وري و آسايش كارگران توسط (تطبيق كار براي شخص ) يا تطبيق شخص براي كار نتايج اين قبيل تلاشها دستيابي به بهترين هماهنگي ميان قابليتهاي كارگر و نيازمنديهاي شغل است .

 

     هدف

این آزمایشگاه در ضمن درس سه واحدی فاکتورهای انسانی مقطع کارشناسی گرایشهای تولید صنعتی و تحلیل سیستمها در دانشکده ارائه می گردد . این درس دانشجویان را با مباحثی که طی این درس به صورت تئوری آموزش دیده اند به صورت عملی آشنا می سازد.

 

      محتوا

دراین آزمایشگاه دانشجویان موارد ذیل را آموزش می بینند:

-        آنالیز فیزیولوژیک بدن

-        آنالیز انسان در محیط کار از دید ایجاد بهبود در سیستم با استفاده از پارامترهای ماکرو جهت افزایش بهره وری مانند صوت ، ارتعاشات،گرما ، رنگ، نور و سایر موارد

-        آنالیز روابط انسان و ماشین در برخورد با نمایشگرها

-        طراحی ابزار و وسایل دستی

-        تعیین دامنه و توانایی دید

-        سنجش میزان گرد وغبار

-        تست های فیزیولوژیک بدن ( فشار خون و نوار قلب )

-        سنجش وضعیت فیزیکی انسان در 8 پروتکل مختلف

-        بهداشت صنعتی و ارگونومی

-        انجام تست های مربوط به توانایی فیزیکی انسان در محفظه محیطی

-        آنالیز ارگونومیک سیستمهای جنبی خودروها

-        آنتروپومتری و طراحی فضای کار

-        آنالیز و تحلیل کار ارگونومی

-        آنالیزحمل و نقل دستی وهل دادن و کشیدن

-        آنالیز و تحلیل کار استاتیک با استفاده از روشهای:

  • ثبت ناراحتی
  • تست نوردیک
  • روش OWAS
  • روش RULA
  • روشPosture Targeting