رویداد

برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برگزاری سمینار آموزشی هوش هیجانی و بهره‌وری سازمانی

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

انتخاب مقالات جناب آقای دکتر فاضل به عنوان مقالات برتر

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع