رویداد

برگزاری سمینار علمی کاربرد بازی ها در بهبود سلامت عمومی جامعه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برگزاری سمینار آموزشی هوش هیجانی و بهره‌وری سازمانی

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع