رویداد

برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی صنایع

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

زمانبندی دفاعیه

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

دوره تخصصی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار برای اولین بار در کشور

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

معرفی دروس گرایش ارشد مدیریت نوآوری و فناوری

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برگزاری سمینار آموزشی هوش هیجانی و بهره‌وری سازمانی

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع