رویداد

همایش آشنایی با پایگاه داده های تحقیقاتی مالی ایران

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۱  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

معرفی دروس گرایش ارشد مدیریت نوآوری و فناوری

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برگزاری سمینار آموزشی هوش هیجانی و بهره‌وری سازمانی

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع