رویداد

زمانبندی دفاعیه

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

دوره تخصصی مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار برای اولین بار در کشور

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

سخنرانی دکتر رها اخوان طباطبایی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

دوره عالي دانش مالي (DBA in Finance)

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع