اطلاعيه ها

سخنرانی علمی آقای دکتر نادر آزاد

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری بدون آزمون ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری کنکور ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

اطلاعیه زمان مصاحبه دکتری ۹۷ دانشکده مهندسی صنایع

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباط موثر در محیط کار

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع