جستجو
از
تا
 

 

 

برگزاری سمینار علمی کاربرد بازی ها در بهبود سلامت عمومی جامعه

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

دومین دوره عالی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

دوره MBAمدیریت پروژه

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

دروس مصوب جدید تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع

برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶  ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع