دوره جامع مدیریت پروژه

دانشکده‌ مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری شرکت PMPiran، دوره‌ جامع مدیریت پروژه را برگزار می‌کند. طراحی این دوره‌ توسط مدیران حرفه ای پروژه و اساتید دانشگاه به گونه‌ای بوده است که شرکت‌کنندگان را به بهترین نحو برای ورود و ارتقا در فضای صنعت آماده کند. این دوره‌ها در سه بخش برگزار خواهند شد که امکان ثبت‌نام به صورت مجزا در هریک از آن‌ها وجود دارد.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵