اطلاعیه زمان مصاحبه دکتری ۹۷ دانشکده مهندسی صنایع

 

احتراما به استحضار می رساند آزمون مصاحبه داوطلبان ورود به دوره دکتری مهندسی صنایع سال 97  معرفی شده از سوی سازمانن  سنجش و اداره استعداد های درخشان در روز سه شنبه مورخ 97/3/29 از ساعت 8:30 شروع و تا پایان همان روز  

 ادامه خواهد داشت 

دفتر تحصیلات تکمیلی  

دانشکده  مهندسی صنایع

 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶