آزمون دکترای سال ۱۳۹۸

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام، زمان و مکان مصاحبه فایل پیوست را ببینید.

حد نصاب پذیرش نیز در فایل مربوط آوزده شده است

ارسال کننده خبر: مهندسي صنايع| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵