نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 سهيل آبگينه چي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
2 حسين آذري توچائي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
3 محمد آذري خجسته کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
4 سعيدرضا آرائي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
5 عبدالله آراسته کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري -آموزش الكترونيكي
6 سيدمحمد آرامون کارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
7 حميدرضا آرايي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
8 وحيد آرسته کارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
9 مرتضي آزاد کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها
10 اميرحسين آزمون کارشناسي برنامه ريزي و تحليل سيستم ها
11 اکبر آشوري راد کارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
12 اميرعلي آصف کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مهندسي صنايع-گرايش مهندسي مالي
13 وريا آغه ميري کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مهندسي صنايع-گرايش مهندسي مالي
14 احسان آفريده ثاني کارشناسي ارشد مهندسي صنايع - مهندسي صنايع-گرايش مهندسي مالي
15 مسعود آقائي ساداتي کارشناسي توليد صنعتي
16 محسن آقاخاني کارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري
17 فرزانه آقارمضانعلي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
18 احمد آقازاده کارشناسي ارشد مهندسي صنايع-مهندسي صنايع
19 اميرحسين آقاپور کارشناسي توليد صنعتي
20 محمدحسين آژنگ کارشناسي ارشد مهندسي صنايع- مديريت سيستم و بهره وري

 

 

اخبار