افراد

امین دهقانیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: amin.dehghanian@aut.ac.ir; amin.dehghanian@gmail.com

شماره تلفن: 64545395

صفحه شخصي: https://sites.google.com/view/amin-dehghanian

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندس صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، 1384

کارشناسی ارشد مهندس صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، 1386

دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه پیتسبرگ (ایالات متحده)، 1394