افراد

عباس احمدی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: abbas.ahmadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545394

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=abbas.ahmadi

  • سوابق تحصیلی

- دکتری مهندسی طراحی سیستم ­ها، دپارتمان مهندسی طراحی سیستم­ ها، دانشگاه واترلو، کانادا

- کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

- کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران