افراد

امير احمدي جاويد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ahmadi_javid@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545347

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ahmadi_javid

  • سوابق تحصیلی