افراد

محسن شیخ سجادیه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: sajadieh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545312

صفحه شخصي: https://www.linkedin.com/in/mohsen-sajadieh-a6a61566

  • سوابق تحصیلی

دکترای مهندسی صنايع، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران، 1388-1383

فرصت مطالعاتي، گروه تحقيق در عمليات، دانشگاه آرهوس، دانمارک، 1387

کارشناسي ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران، 1383-1381

کارشناسي مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي خواجه نصير، تهران، ايران، 1381-1377