افراد

سید حمیدرضا شهابی حقیقی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: shahabi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545371

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=shahabi

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دکتری  مهندسی صنایع – تکنولوژی صنعتی (دانشگاه علوم مالزی)  

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری (دانشگاه علوم و فنون مازندران)

کارشناسی مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (دانشگاه صنعتی امیر کبیر)