قوانین تحصیلات تکمیلی

.

گزيده مقررات آموزشي

 

دوره كارشناسي ارشد

 

 

ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد ورودي جديد

پذيرفته‌شدگان موظفند براساس تاريخ اعلام شده از سوي  سازمان سنجش آموزش کشور  به سايت  دانشگاه مراجعه  و براساس روال ذيل نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

1-       مراجعه به سايت دانشگاه به آدرس (www.aut.ac.ir) در تاريخ هاي تعيين شده  جهت ثبت نام اينترنتي و دريافت شماره دانشجويي ، شناسه كاربري (username) و كلمه عبور (password)

2-      تكميل، چاپ  و امضاء فرمهاي موجود بر روي سايت دانشگاه

·         تمامي پذيرفته شدكان دوره كارشناسي ارشد اعم از  روزانه – نوبت دوم – بدون آزمون  - آموزش الكترونيكي (مجازي) و MBE   موظف به تكميل صفحه اطلاعات آموزشي و فرهنگي و  فرم عدم تحصيل همزمان  در سايت دانشگاه مي باشند

·         پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد  بدون آزمون  و آموزش الكترونيكي (مجازي) و   MBEموظف به تكميل  فرم صلاحيت عمومي نيز مي باشند

·         كليه پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد كه  تاكنون  از دوره كارشناسي فارغ التحصيل  نشده و فارغ التحصيلي ايشان به تاريخ 31/6/90 مي باشد ملزم به تكميل فرم شماره  15  مي باشند

·         پذيرفته شدكان دوره كارشناسي ارشد روزانه و بدون آزمون  موظف به  تكميل  فرم شماره 16 (تعهد آموزش رايگان) مي باشند

3-      مراجعه حضوري در تاريخ هاي تعيين شده  به دانشگاه صنعتي اميركبير (دانشكده مربوط) و تحويل مدارك زير به كارشناس تحصيلات تكميلي دانشكده: (پذيرفته شدگان واحد هاي دانشگاهي بندرعباس ، بندر ماهشهر و گرمسار بايد به واحدهاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند)

·         اصل شناسنامه، 

·         دو نسخه تصویر شناسنامه،

·         4 قطعه عکس،

·         يك نسخه تصوير  مدرک دوره کارشناسی (گواهي نامه موقت يا نامه معرفي به نظام وظيفه و يا نامه اي از دانشگاه محل دوره كارشناسي مبني بر اينكه دانشجو تا تاريخ 31/6/90 از دوره فارغ التحصيل خواهد شد)

·         فرمهاي چاپ  و امضاء شده  در زمان تكميل اطلاعات در سايت

·          پرينت گواهي موقت ثبت نام اينترنتي

تبصره  : پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد نوبت دوم، آموزش الكترونيكي و  MBE لازم است  جهت انجام امور مالي به دفتر آموزشهاي آزاد مراجعه تا فايل ايشان براي ثبت نام از طريق ( web) فعال  شده و بتوانند دروس انتخابي خود را ثبت نام نمايند .

 

 

·        (پذيرفته‌شدگان دوره نوبت دوم (شبانه)  ، آموزش الكترونيكي و  MBE   جهت اطلاع از نحوه پرداخت شهريه تحصيلي خود به آدرس سايت:  http/www.aut.ac.ir/opentrainingمراجعه نمايند.)

 

4-      ثبت نام  دروس انتخابي با نظر دانشكده از طریق پورتال دانشگاه

5-      دريافت نشاني پست الكترونيكي به آدرس دانشگاه (aut.ac.ir ) از طريق مراجعه به سايت دانشگاه

تبصره مهم : كليه اطلاعيه ها ، احكام و .... صرفا" از طريق پست الكترونيكي دانشگاه(aut.ac.ir ) به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد .

 

                 

روال انجام درخواست هاي دانشجويي  

کليه درخواستهاي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي بايد به اطلاع دانشكده رسيده و پس از اظهار نظر  از سوي آن دانشكده از طريق اتوماسيون اداري به اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه   ارسال گردد  و تمامي مکاتبات قابل پيگيري از طريق سيستم مذکور مي باشد بنابراين دانشجويان  براي پيگيري درخواستهاي خود  مي توانند به كارشناس دانشكده  و يا در صورت داشتن شماره پيگيري اتوماسيون به  سايت دانشگاه مراجعه و از اقدامات انجام شده برروي درخواست  خود  مطلع شوند .

 

مدرك دوره كارشناسي

دانشجويان دوره کارشناسي ارشد موظفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از ثبت‌نام دردوره کارشناسي ارشد، يعني تا پايان آبان ماه سال ورود، نسبت به تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبلي و ارائه مدرک کارشناسي خود مبني بر فارغ‌التحصيلي تا پايان شهريورماه سال ورود (نامه معرفي به نظام وظيفه يا گواهي نامه موقت يا دانشنامه) اقدام نمايند.
در صورت عدم ارائه مدرک کارشناسي در موعد مقرر، دانشجو منصرف از تحصيل شناخته خواهد شد.

شايان ذکر است دانشجويانيکه در زمان ثبت نام و تشکيل پرونده نامه اي از دانشگاه محل اخذ دوره کارشناسي خود مبني بر اينکه تا پايان شهريور فارغ التحصيل خواهند شد و يا نامه اي مبني بر واحدهاي گذرانده شده ارائه داده باشند لازم است به دانشگاه دوره کارشناسي خود مراجعه و پس از تسويه حساب مدرک فارغ التحصيلي را دريافت و به دانشگاه ارايه نمايند.

 

 

پذيرفته شدگان  با استفاده از سهميه رتبه اولي

دانشجويان مشمول اين بند بايد تاييديه مبني بر رتبه اولي در دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسي را تا قبل از پايان نيم‌سال اول به دانشگاه ارائه نمايند. چنانچه دانشجو تاييديه مذکور را در موعد مقرر ارائه ننمايد، قبولي وي لغو و مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

 

نظام وظيفه

اگر دانشجوي پذيرفته شده در زمان ثبت نام سرباز باشد دانشگاه طي نامه اي  از حوزه وظيفه عمومي تقاضاي ترخيص از خدمت مشمول را مي نمايد و در صورت موافقت كتبي اداره وظيفه عمومي  با ادامه تحصيل دانشجو ،  ثبت نام ايشان قطعي و دانشجوي رسمي  محسوب مي گردد در غير اينصورت قبولي آنان لغو خواهد شد

حداكثر دوماه پس از ورود دانشجو به دانشگاه براي آنان از حوزه وظيفه عمومي  معافيت تحصيلي درخواست مي گردد  بنابراين جهت جلوگيري از بروز مشكلات نظام وظيفه و با توجه به اينكه مسئوليت كليه مندرجات مربوط به وضعيت نظام وظيفه متوجه پذيرفته شدگان مي باشد توصيه مي شود در  تكميل وضعيت نظام وظيفه خود در پورتال آموزشي دقت لازم را مبذول و از تكميل وضعيت نظام وظيفه به صورت "---"  ، "ساير" يا "مازاد " خودداري نمايند . ، شماره و تاريخ نامه درخواست ارسالي به حوزه وظيفه عمومي براي پيگيري دانشجويان ، در آبان ماه  در سايت اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه قابل مشاهده خواهد بود.

 

پورتال آموزشي دانشجويان  

كليه دانشجويان پس از دريافت شناسه كاربري در زمان ثبت نام دسترسي مشاهده به پورتال آموزشي خود دارند  و با توجه به اينكه در  آبان ماه هر سال تحصيلي  دانشگاه صنعتي امير كبير طي نامه اي از دانشگاه محل اخذ دوره كارشناسي كليه پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد تاييديه ارزش تحصيلي دوره كارشناسي ايشان را درخواست مي نمايد . بنابراين و با توجه  دسترسي مشاهده دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي  به بخش مدارك  در پرتال آموزشي ،  دانشجويانيكه محل تحصيل دوره كارشناسي آنان غير از دانشگاه اميركبير است چنانچه قسمت "تاييديه" در  بخش مدارك  درخت اطلاعاتي پورتال آموزشي آنان فاقد علامت  باشد بايد به دانشگاه محل دوره كارشناسي خود مراجعه و با آن دانشگاه تسويه حساب  تا دانشگاه مربوطه تاييديه ارزش تحصيلي  ايشان را به اين دانشگاه ارسال نمايد . جهت پيگيري ، شماره و تاريخ نامه درخواست  در آبان ماه  در سايت تحصيلات تكميلي قابل مشاهده مي باشد.

كليه پذيرفته شدگان دوره كارشناسي ارشد نوبت دوم و ‌آموزش الكترونيكي ( آموزش الكترونيكي  ) و MBE    كه دوره كارشناسي خود را به صورت روزانه ( آموزش رايگان ) به اتمام رسانيده اند لازم است براي تكميل فرم تعهد محضري به دانشگاه اخد مدرك كارشناسي مراجعه نمايند . تعهد نامه محضري فوق الذكر صرفا" براي دانشگاه محل اخذ دوره كارشناسي معتبر و جهت ارسال تاييديه ارزش تحصيلي به اين دانشگاه ضروري است .

با توجه به آخرين مهلت ثبت  نمرات دروس در نيمسال اول تا پايان اسفند ماه و در نيمسال دوم تا  پايان مرداد ماه و نمره درس سمينار در نيمسال اول تا پايان ارديبهشت ماه و در نيمسال دوم تا  پايان مهر ماه  دانشجويان مي توانند ريز نمرات خود را  از طريق پرتال آموزشي مشاهده نمايند.

تذكر: دانشجويان موظفند در زمان تعيين شده براي ارزيابي دروس خود از طريق پورتال دانشگاه اقدام نمايند درغير اين صورت تا ارزيابي ترم آتي موفق به رويت كارنامه خود نخواهند بود.

 

انتخاب واحد  

دانشجويان بايد ثبت نام خود را براساس آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي کارشناسي ارشد و برنامه درسي رشته تحصيلي مصوب شورايعالي برنامه‌ريزي (که در دفتر تحصيلات تکميلي دانشکده موجود و در سايت www.aut.ac.ir قابل دسترسي مي‌باشد) انجام داده و فقط براي دروس مندرج در آن برنامه و با رعايت تعداد واحد مجاز و رعايت تقويم آموزشي دانشگاه در بازه زماني ثبت نام و حذف و اضافه با در نظر گرفتن موارد ذيل از طريق web انتخاب نمايند.

-          مطابق ماده 25آيين نامه آموزشي  تعداد واحدهاي دوره كارشناسي‌ارشد در هر سه شيوه (آموزشي - پژوهشي، آموزشي، و پژوهشي) بر حسب رشته حداقل 28و حداکثر 32 واحد است. و در مورد بعضي از رشته هاي خاص تا 57 واحد مي باشد

1-اخذ حداقل 8  واحد براي دانشجويان حضوري و 6 واحد براي ( آموزش الكترونيكي  ) در هر نيمسال الزامي است. تعداد واحد پايان نامه در ثبت نام و كارنامه دانشجويان تاقبل از ثبت نمره  به صورت صفر واحدي ثبت مي شود ، لذا دانشجويان ملزم به اخذ حداقل  8 واحد در هر نيمسال  مي باشند .

2- دانشجو در هر نيم‌سال تحصيلي تا زماني که از پايان‌نامه خود دفاع ننموده است، موظف به ثبت نام و  انتخاب واحد پايان‌نامه است. در غير اين صورت پس از اخطار اداره تحصيلات تکميلي حکم انصراف بدليل ترک تحصيل صادر خواهد شد.

3- در صورتيكه ارايه درسي از دروس در دانشكده اي ممكن نباشد دانشجو مي تواند آن درس را در صورت تاييد دانشكده در دانشكده هاي ديگر دانشگاه اميركبير و يا در صورت تاييد دانشكده با اخذ معرفي نامه از تحصيلات تكميلي دانشگاه در يكي از موسسات آموزش عالي به صورت مهمان بگذراند .

4- حذف يك درس در طول سنوات تحصيلي دانشجو تا قبل از شروع امتحانات ( هفته 12 آموزشي ) با تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و ذكر دلايل توجيهي بلامانع است .

كليه دروسي كه دربعد از حذف و اضافه دانشجويان به هردليل از كارنامه حذف شود تحت عنوان حذف اضطراري دركارنامه منظور خواهد شد. براي دانشجويانيكه شهريه پرداخت مي نمايند هزينه درس حذف شده عودت داده نخواهد شد .

5- دانشجويان دوره كارشناسي ارشد كه در پايان تحصيل مازاد بر 32 واحد درسي (با توجه به مصوبه رشته مربوطه) درس اخذ نموده باشند موظف به پرداخت شهريه واحدهاي اضافه هستند.

6- در صورتيكه  دانشجويي  دو ترم مشروطي اعم از متوالي يا غير متوالي داشته باشد  از ادامه تحصيل محروم خواهد شد .

(معدل زير 14 مشروطي محسوب مي شود )

-        دانشجويانيكه شهريه پرداخت  مي نمايند جهت نحوه پرداخت شهريه مي توانند به سايت http/www.aut.ac.ir/opentraining ( دفتر آموزشهاي آزاد مراجعه نمايند)

 

صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل – رتبه – و كارنامه

-          دانشجويان جهت گرفتن گواهي اشتغال به تحصيل مي توانند به دانشكده مربوطه مراجعه نمايند و براي گرفتن گواهي اشتغال به تحصيل قابل ترجمه  ، گواهي معدل ، گواهي رتبه  به اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه مراجعه نمايند .

(شايان ذكر است گواهي رتبه فقط براي دانشجويانيكه 26 واحد خود را گذرانده باشند صادر خواهد شد.) 

-          كارنامه فارسي غير رسمي توسط دانشكده ها صادر مي گردد و كارنامه فارسي رسمي  در يك نسخه رايگان با درخواست دانشجو از تحصيلات تكميلي دانشگاه  صادر مي گردد  و نسخه هاي بعدي با پرداخت هزينه  صادر خواهد شد

 

مرخصي تحصيلي

مرخصي تحصيلي  جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود . درخواستهاي مرخصي تنها در صورتي در شوراي منتخب آموزشي دانشگاه بررسي خواهد شد كه ابتدا به تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده رسيده و حداكثر دو هفته قبل از موعد ثبت نام نيمسال به اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه ارسال شده باشد . دانشجو در طول دوره تحصيلي خود تنها يك نيمسال  و با رعايت ضوابط فوق مي تواند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد .

درخواست مرخصي تحصيلي در اولين نيمسال ورود به دانشگاه مجاز نمي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 امتحانات پاياني هر نيمسال

-          دانشجويان موظف به حضور در جلسات امتحان بر اساس برنامه زمانبندي ارائه شده و امضاي برگه حضور و غياب امتحاني مي باشند.

-          چنانچه دانشجويي برگه حضور و غياب امتحان درسي را امضاء نكند، براي درس مزبور نمره صفر غيبت منظور خواهدشد.

-          چنانچه دانشجويي به هردليل قادر به شركت در جلسه امتحان نباشد لازم است مراتب را با ذكر دلايل در همان روز  به دفتر تحصيلات تكميلي دانشكده اطلاع دهد.

-          در صورتي كه عدم حضور در جلسه امتحان ناشي از بيماري باشد با رعايت دقيق مقررات  مندرج در اطلاعيه مركز بهداشت و درمان دانشگاه و در صورت تاييد تحصيلات تكميلي دانشكده ،  قابل بررسي خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه مركز بهداشت

با توجه به اينكه بيماري دانشجويان در زمان امتحانات سبب بروز مشكلاتي از جمله عدم حضور در جلسه  امتحان مي گردد ، ضروري است دانشجويان عزيز نكات زير را مد نظر داشته باشند.

1-     مركز بهداشت و درمان دانشگاه از ساعت 8 صبح تا 8 شب با بگارگيري كليه امكانات پزشكي خود اعم از پزشك و كادر پيرا پزشكي فعال مي باشد  دانشجويان مذكور جهت درمان خود به اين مركز مراجعه نمايند.

2-     در صورتيكه در موارد نادر دانشجويان نتوانستند به مركز درماني دانشكاه مراجعه كنند يا بيماري آنان در ساعات غير فعال بودن اين مركز باشد بايد در اولين فرصت با شماره   64543141  تماس حاصل و  اين مركز را از بيماري خود مطلع سازند.

3-      چنانچه دانشجويي جهت امر درمان به مركز درماني يا پزشك خارج از دانشگاه مراجعه نمود ، لازم است گواهي استعلاجي خود را به همراه تمام مدارك پزشكي حداكثر تا 72 ساعت بعد ار مراجعه به پزشك شخصا به مركز بهداشت ارائه دهد تا عملا" امكان بررسي دقيقتر توسط پزشكان مركز جهت تاييد وجود داشته باشد . اصولا" ارائه گواهيهاي پزشكي بيش از 2 هفته بعد از امتحانات قابل بررسي نخواهد بود.

4-     ذكر اين نكته جهت اطلاع دانشجويان عزيز ضروري است كه گواهيهاي صادره توسط پزشكان خارج از دانشگاه پس از بررسي توسط كميسيون پزشكي دانشگاه ، تاييد يا رد خواهد شد.

يادآوري مي شود كه گواهي استعلاجي براي بعضي بيماريها ضرورتا" نمي تواند دليلي براي عدم شركت در امتحان باشد در بسياري از موارد فرد با مراجعه به موقع به پزشك و رسيدگي مي تواند  در امتحان خود شركت نمايد.

به همين جهت دانشجويان مطلع باشند كه در دست داشتن هر گواهي پزشكي به منزله تاييد آن نبوده و مركز بهداشت و درمان با  در نظر گرفتن دلايل پزشكي به بررسي آنها مي پردازد .

در انتها مجددا" يادآوري مي شود كه دانشجويان محترم سعي نمايند براي درمان بيماريهاي خود ( خصوصا" در زمان امتحانات ) به مركز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نمايند تا هم مورد رسيدگي جدي درماني قرار گيرند و هم اينكه احيانا" دچار مشكلات آموزشي ناشي از عدم تاييد گواهي پزشكي نگردند .

 

مركز بهداشت و درمان دانشگاه

 

 

 

سمينار

دانشجويان موظف به اخذ درس سمينار در نيمسال اول تحصيل خود هستند .

در شيوه آموزشي ( آموزش محور ) درس سمينار تحت عنوان" سيمنار ارشد آموزشي "  دو واحدي ارايه مي شود .

پايان نامه

·         دانشجو موظف است حداكثر تا پايان مهرماه سال ورود استاد راهنماي خود را انتخاب و نام استاد راهنما در پورتال آموزشي ايشان ثبت شده باشد .

·         پروژه دانشجو بايد حداكثر تا پايان ديماه سال ورود به تاييد  استاد راهنما رسيده باشد و حداكثر تا  پايان فروردين ماه  به تصويب گروه آموزشي برسد.

·         فرم پروپوزال دانشجو بايد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده رسيده و پايان نامه هاي مصوب و نهايي شده  در پورتال آموزشي دانشجو ثبت گردد.

·         بديهي است وضعيت دانشجويانيكه تا موعد مقرر عنوان پايان نامه آنان تصويب و در پرتال آموزشي ثبت نشده باشد ،  برابر مصوبات شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه با تاييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده به آموزش محور( شيوه آموزشي )  تغيير داده خواهد شد و ترم سوم تحصيل خود مجاز به اخذ پايان نامه نمي باشند .

·         دانشجو موظف است گزارش پيشرفت پروژه را تا پايان ترم سوم تحصيل خود به استاد راهنما تحويل نمايد.

·         ثبت نام ترم چهارم تحصيل دانشجو منوط به تاييد گزارش پروژه توسط استاد راهنما خواهد بود.

 

تمديد سنوات

1-   دانشجويان موظف به دفاع از پايان نامه خود تا  پايان نيمسال چهارم مي باشند.

2-  در صورت نياز به تمديد سنوات ،ثبت نام ترم پنجم با ارائه گزارش توجيهي مناسب توسط دانشجو و تائيد استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده و صرفا پس از تسويه حساب تسهيلات رفاهي امكان پذير است

3-   در صورتيكه دانشجويي به هردليل موفق به اتمام تحصيل تا پايان نيمسال چهارم نگردد، مي تواند براساس ضوابط و مقرات آموزشي دانشگاه با پرداخت هزينه تحصيلي برابر دانشجويان نوبت دوم در ترم هاي پنجم و ششم ثبت نام نمايد .

تبصره 1: شهريه براي ثبت نام از ترم پنجم دانشجو اخذ مي گردد

تبصره2: چنانچه دانشجويي پروژه تجربي و يا 9 واحدي اخذ نمايد با نظر شوراي تحصيلات تكميلي  يك نيمسال تحصيلي به سنوات وي اضافه و بدون اخذ شهريه در ترم پنجم ثبت نام مي نمايد .

 

فرايند دفاع از پايان نامه

فرايند دفاع از پايان نامه پس از  اعلام آمادگي دانشجو ، و با تاييد استاد يا استادان راهنما در پورتال آموزشي آغاز مي شود .  دانشجو پس از اعلام آمادگي دفاع خود مي تواند مراحل صدورمجوز را ، در پورتال‌اموزشي پيگيري  نمايد

- پس از تاييد اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه دانشجو مي تواند از پايان نامه خود  دفاع نمايد .

 جلسه دفاع با تركيب هيات داوران دفاع  متشكل از استادان راهنما ، داور خارجي ، داور داخلي و نماينده تحصيلات تكميلي برگزار مي گردد .

-          اگر دانشجويي در وقت قانوني خود موفق به دفاع نشود به علت اتمام سنوات تحصيلي از ادامه تحصيل محروم شده  وموظف به تسويه حساب با واحدهاي مختلف دانشگاه مي باشد.

 

  ارزيابي پايان نامه كارشناسي ارشد 

·         نمره پايان نامه دانشجويان بر اساس 18.5 نمره براي ارائه مكتوب و شفاهي تحقيق و 1.5 نمره براي توليدات پژوهشي از قبيل  مقالات توسط هيات داوران ارزيابي مي شود .

·         نمره پايان نامه دانشجوياني كه در ترم چهارم دفاع كنند از 20 محاسبه مي شود و نمرات تشويقي مقالات نيز اعمال خواهد شد.

·         چنانچه دانشجو پس از نيمسال پنجم دفاع كند نمره پايان نامه از 17محاسبه مي شود . بديهي است نمرات تشويقي براي مقالات اعمال خواهد شد .

 

امتياز تشويقي به مقالات :

·           هر مقاله پذيرفته شده  نمايه شده بين المللي،  2 نمره 

·           هر مقاله پذيرفته شده علمي-پژوهشي، 1 نمره

·           هر مقاله كنفرانس خارجي يا بين المللي داخلي ارائه شده (شفاهي يا پوستر)  ،  1 نمره 

·           هر مقاله كنفرانس خارجي  يا بين المللي داخلي پذيرفته  شده،  5/. نمره

·           هر مقاله كنفرانس  پذيرفته شده داخلي،  25/. نمره

·           ثبت اختراع  با تاييديه سازمان علمي پژوهشي ايران و جايزه خوارزمي، 1 الي 2 نمره

·           اين موارد مشروط به آن است كه فرستنده و مسئول مكاتبه مقالات استاد راهنما باشد. موارد فوق بايد قبل از جلسه دفاع از پايان‌نامه به تحصيلات تكميلي دانشكده تسليم و كپي صفحه اول مقالات و يا مدارك لازم ضميمه صورتجلسات دفاع گردند.

 

مراحل فراغت از تحصيل

1.     حداکثر 10 روز  پس از انجام دفاع نهايي، نمره پايان نامه  در قالب برگه  صورتجلسه دفاعيه از دانشکده به تحصيلات تکميلي دانشگاه ارسال مي‌گردد.

2.     پس از بررسي صورتجلسه، تحصيلات تکميلي دانشگاه نمره دانشجو را در سيستم ثبت مي‌نمايد.

3.     دانشجو مي‌تواند ثبت نمره پروژه در کارنامه خود را در پورتال آموزشي پيگيري نمايد.

4.     بخش مدارك  پورتال آموزشي  دانشجويان (موارد ذيل ) بايد  داراي علامت باشد .

·         تاييديه  

·         كپي مدرك تحصيلي

·         گزينش ( براي دانشجويان آموزش الكترونيكي ،  MBE  و پذيرفته شدگان بدون  آزمون)

5.   پذيرفته شدگاني كه فارغ التحصيل دوره كارشناسي از  دانشگاه صنعتي اميركبير مي باشند  كپي  مدرك تحصيلي ايشان بايد داراي علامت بوده باشد و تاييديه نياز ندارند .

6.   پذيرفته شدگاني كه وضعيت نظام وظيفه ايشان  " معافيت تحصيلي" يا  "دفتر چه آماده به خدمت" مي باشد در زمان فارغ التحصيلي بايد شماره معافيت تحصيلي ايشان در قسمت مدارك پورتال آموزشي درج شده باشد .

7.   پس از ثبت نمره و  انجام تسويه حساب دانشجو با دانشکده  فرايند فارغ التحصيلي ( تسويه حساب )  دانشجو در پورتال آموزشي توسط دانشكده آغاز شده  و دانشجو مي تواند كليه مراحل  تسويه حساب خود را از طريق پورتال پيگيري نمايد.

8.     پس از اينكه اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه فارغ التحصيلي دانشجويان را مجاز اعلام نمود (‌در صورت كامل بودن  شرايط بند 4)  پرونده دانشجويان جهت صدور مدرك تحصيلي به اداره فارغ التحصيلان ارسال مي شود 

9.     تاريخ فارغ التحصيلي دانشجويان داراي پايان نامه  تاريخ دفاع آنان  مي باشد  و تاريخ فارغ التحصيلي  ساير دانشجويان تاريخ  ثبت آخرين نمره ايشان  توسط استاد  خواهد بود .

10.                        كليه دانشجويان موظف هستند حداكثر يكماه پس از تاريخ فراغت و تاريخ اخراج يا انصراف با دانشگاه تسويه حساب نمايند 

11.                         برابر با مقررات حوزه وظيفه عمومي فارغ التحصيلان حداكثر 6 ماه پس از تاريخ فراغت  و دانشجويان  محروم از تحصيل و انصرافي حداكثر 4 ماه پس از تاريخ انصراف و اخراج بايد به حوزه وظيفه عمومي معرفي شوند.